Vítejte na stránkách Spolku mladých statistiků VŠE

Cílem spolku mladých statistiků je popularizovat statistiku a s ní související obory a to nejen mezi studenty VŠE. Naše sdružení se nezaměřuje pouze na obor statistika, ale rádi podporujeme rozvoj takových oborů jako například demografie, ekonomická statistika a dalších.

Představujeme se

Náš spolek pořádá a spolupořádá vzdělávací semináře, konference a také by rád zapojil studenty statistických oborů do vědecké činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Spolek mladých statistiků bude podporovat své členy v aktivní účasti na národních i mezinárodních konferencích, seminářích a soutěžích.

V současnosti spolupracujeme se sdružením Mladí demografové PřF UK, dále se Studentským demografickým klubem, který působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pod záštitou České demografické společnosti a také jsme navázali kontakt s FrIendS z VŠE. Dále spolupracujeme s Klubem Dispersus ze Slovenské republiky.

Cílem spolku je propojení různých generací českých i zahraničních statistiků, demografů a nebo případných zájemců o tyto obory.

Podle zakladatelů Spolku mladých statistiků je výměna zkušeností a názorů se zkušenými pedagogy a odborníky z praxe pro nastupující generaci mladých statistiků neocenitelná.

Informace zde uveřejněné nejsou oficiálním sdělením/stanoviskem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Comments are closed.