Světový den statistiky 2015

09.10.2015 12:18  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Úterý 20. října 2015 bylo rezolucí Valného shromáždění OSN prohlášeno Světovým dnem statistiky s mottem „Kvalitní data, lepší život“. Světový den statistiky se bude konat pravidelně každých pět let.

Více informací se dozvíte ZDE.

New Economic Talent 2014

15.02.2014 14:43  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Call For Papers HERE

Volná pracovní pozice: Vědecko-správní pracovník pro oblasti sociální psychiatrie, evaluace zdravotně…

15.02.2014 14:32  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Psychiatrické centrum Praha / Národní ústav duševního zdraví hledá do svého týmu kandidáta/kandidátku na pozici

Vědecko-správní pracovník pro oblasti sociální psychiatrie, evaluace zdravotně-sociálních služeb a strategického rozvoje systému péče o duševní zdraví

Náplň práce:

 • Výzkumná činnost
 • Koordinace výzkumných aktivit a sběru dat
 • Dohled nad dodržováním pravidel poskytovatelů grantů a projektů
 • Průběžné hodnocení jednotlivých aktivit a indikátorů
 • Příprava přehledů, podkladů a dokumentace k jednotlivým projektům a v rámci organizace

Očekáváme:

 • VŠ vzdělání sociálního, ekonomického nebo přírodovědného zaměření (sociologie, sociální politika a sociální práce, ekonomie, management, demografie, statistika atp.)
 • Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Iniciativa, aktivní přístup, systematičnost, preciznost
 • Badatelská povaha a nadšení pro vědu
 • Chuť dále se vzdělávat
 • Výborná znalost práce s MS Office a všeobecná počítačová gramotnost
 • Znalost grantové problematiky a zkušenosti s podáváním grantů vítána

Nabízíme:

 • Nástup od 1. 4. 2014
 • 5 týdnů dovolené
 • Práce v dobrém a kreativním prostředí motivovaného vědeckého týmu
 • Možnost spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
 • Zajímavé profesní perspektivy, kariérní růst a možnost svobodného rozvoje
 • Odpovídající mzdové ohodnocení a pružnou pracovní dobu
 • Slušné zacházení

Stručný životopis a motivační dopis s uvedením v čem, Vás nabídka zaujala a uvedením relevantních zkušeností pro pracovní pozici, v českém a anglickém jazyce zasílejte

e -mailem na adresu: jana.svackova@nudz.cz

DO MOTIVAČNÍHO DOPISU UVEĎTE TUTO CITACI:

„Přiložením a odesláním  svého CV uděluji souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním mých osobních údajů v životopise uvedených, a to za účelem výběrového řízení. Svůj souhlas uděluji Psychiatrickému centru Praha, IČ: 023752, se sídlem Ústavní 91, 181 03 Praha 8 – Bohnice a jeho právním nástupcům, na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení. Prohlašuji, že svůj souhlas uděluji dobrovolně a vážně, a to po jeho řádném přečtení, včetně poučení subjektu údajů. Dále prohlašuji, že veškeré poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Souhlasím s tím, aby záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený elektronických systémem sloužil jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Poučení

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění a maximálně po dobu, na kterou je souhlas udělen. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány způsobem elektronické evidence. Tyto osobní údaje jsou zájemcem o zaměstnání poskytnuty dobrovolně a souhlas s jejich zpracováním, shromažďováním a uchováním je možné kdykoliv písemně odvolat.

Jako zájemce o zaměstnání jste oprávněn

 • žádat o informace týkající se zpracování jím poskytnutých osobních údajů,
 • k přístupu k jím poskytnutým osobním údajům,
 • požadovat opravu či upřesnění jím poskytnutých osobních údajů,
 • v případě zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého závadného stavu,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s podnětem či stížností, nebude-li jeho žádosti vyhověno.“

Kontaktovat budeme pouze ty, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Místo pracoviště: Ústavní 91, Praha 8 Bohnice

Typ pracovního poměru: práce poloviční pracovní úvazek

Typ pracovního vztahu: pracovní smlouva na dobu určitou

Volná pracovní pozice: Vědecký pracovník zaměřený na statistickou nebo ekonomickou analýzu dat

15.02.2014 14:30  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Psychiatrické centrum Praha / Národní ústav duševního zdraví hledá do svého týmu kandidáta/kandidátku na pozici

Vědecký pracovník zaměřený na statistickou nebo ekonomickou analýzu dat

Náplň práce:

o Statistická nebo ekonomická analýza dat v oblasti sociální psychiatrie, psychiatrické epidemiologie, evaluace zdravotně-sociálních služeb a strategického rozvoje v systému péče o duševní zdraví

o Aktivní řešení výzkumných problémů, navrhování designu výzkumu, koncepční práce, vedení a realizace výzkumných projektů

o Příprava grantových žádostí

o Publikační činnost

o Na důkazech založená doporučení ke zkvalitnění péče o duševně nemocné

Očekáváme:

o VŠ vzdělání matematicko-statistického, sociálního, přírodovědného nebo ekonomického zaměření (obory matematika a statistika, sociologie, demografie atp.)

o Grantová, publikační a vědecká činnost

o Výborná znalost práce s PC a se statistickými programy a databázemi

o Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem

 • Iniciativa, aktivní přístup, systematičnost, preciznost
 • Badatelská povaha a nadšení pro vědu
 • Chuť dále se vzdělávat

Nabízíme:

 • Nástup od 1. 4. 2014
 • 5 týdnů dovolené
 • Práce v dobrém a kreativním prostředí motivovaného vědeckého týmu
 • Možnost spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
 • Zajímavé profesní perspektivy, kariérní růst a možnost svobodného rozvoje
 • Odpovídající mzdové ohodnocení a pružnou pracovní dobu
 • Slušné zacházení

 

Stručný životopis a motivační dopis s uvedením v čem, Vás nabídka zaujala a uvedením relevantních zkušeností pro pracovní pozici, v českém a anglickém jazyce zasílejte

e -mailem na adresu: jana.svackova@nudz.cz

DO MOTIVAČNÍHO DOPISU UVEĎTE TUTO CITACI:

„Přiložením a odesláním svého CV uděluji souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním mých osobních údajů v životopise uvedených, a to za účelem výběrového řízení. Svůj souhlas uděluji Psychiatrickému centru Praha, IČ: 023752, se sídlem Ústavní 91, 181 03 Praha 8 – Bohnice a jeho právním nástupcům, na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení. Prohlašuji, že svůj souhlas uděluji dobrovolně a vážně, a to po jeho řádném přečtení, včetně poučení subjektu údajů. Dále prohlašuji, že veškeré poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Souhlasím s tím, aby záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený elektronických systémem sloužil jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Poučení

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění a maximálně po dobu, na kterou je souhlas udělen. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány způsobem elektronické evidence. Tyto osobní údaje jsou zájemcem o zaměstnání poskytnuty dobrovolně a souhlas s jejich zpracováním, shromažďováním a uchováním je možné kdykoliv písemně odvolat.

Jako zájemce o zaměstnání jste oprávněn

· žádat o informace týkající se zpracování jím poskytnutých osobních údajů,

· k přístupu k jím poskytnutým osobním údajům,

· požadovat opravu či upřesnění jím poskytnutých osobních údajů,

· v případě zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého závadného stavu,

· obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s podnětem či stížností, nebude-li jeho žádosti vyhověno.“

Kontaktovat budeme pouze ty, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Místo pracoviště: Ústavní 91, Praha 8 Bohnice

Typ pracovního poměru: práce poloviční pracovní úvazek

Typ pracovního vztahu: pracovní smlouva na dobu určitou

Mikuklášské kolokvium 2013 v Karlíně

21.11.2013 20:26  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Vážení kolegové,

dne 5.12.2013 naše společnost pořádá již tradiční Mikuklášské kolokvium v respiriu MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlin. Je připraven hodnotný odborný program (který ještě upřesníme v příštím týdnu), občerstvení, hudební vystoupení a možná přijde i Mikukláš! Začátek bude už v 9:00, konec přednášek a začátek volné zábavy kolem 16:30.

Mikuklášský statistický den se bude konat dne 5.12.2013
už od 9:00
v respiriu MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlin.

Všichni členové České statistické společnosti jsou srdečně zváni.

Za organizátory zdraví
Gejza Dohnal a Jaromír Antoch

Tradiční setkání v přátelské atmosféře nad víny a sýry

17.11.2013 21:58  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Zdravíme členy a přátele Spolku mladých statistiků,

rádi bychom vás pozvali na již tradiční setkání v přátelské atmosféře nad víny a sýry.
Setkání se bude konat v úterý 26. 11. 2013 od 18:30 v zasedací místnosti RB 336.

Akce je pro vážené členy a členy SMS zdarma, pro ostatní návštěvníky za poplatek 250,- Kč.

Prosíme o předběžné nahlášení účastni osobně či na mailu mladistatistici@gmail.com do 22. 11. 2013, neboť kapacita místnosti je omezená.

Budeme se těšit na příjemné setkání již v lehce předvánočním duchu.

S pozdravem za SMS
Jana Langhamrová

Pozvánka na dvě přednášky KPMS UK

14.10.2013 14:21  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

KPMS srdečné zve na přednášky dvou významných zahraničních hostů ve středu 16.10.2013 v Praktiku KPMS:

 • 09:00 Prof. Hannu Oja (Finsko): Separation of uncorrelated stationary time series,
 • 14:00 Prof. Sara van de Geer (Švýcarsko): Asymptotic confidence intervals for high-dimensional generalized linear models

Za organizátory, Dan Hlubinka.

TeXperience a Statistické dny na Brejlově 2013

27.05.2013 08:53  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Československé sdružení uživatelů TeXu a Česká statistická společnost Vás srdečně zve na dvoukonferenci TeXperience a Statistické dny na Brejlově, 26. až 29. září 2013, Mlýn Brejlov. Více informací o naší největší letošní akci hledejte na
http://www.cstug.cz/konference/

I letos jsme vypsali soutěž o Knihu pro TeXperience:
http://www.cstug.cz/konference/2013/soutez.htm

Přikládáme též tiskovou verzi pozvánky:
http://www.cstug.cz/konference/2013/rok2013.pdf

Konferencím bude předcházet a částečně paralelně poběží 7th ConTeXt Meeting, viz http://meeting.contextgarden.net/2013/

Za výbory společností a spolupracovníky se na Vás těší,
Pavel Stříž pavel@striz.cz

Konference České evaluační společnosti 2013

01.05.2013 23:43  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Konference České evaluační společnosti 2013
Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+

Cíl konference
Cílem letošní Konference je shrnout očekávání zadavatelů evaluací a zkušenosti realizátorů a vztáhnout je k novým výzvám a novým potřebám. Snahou Konference je podpořit názorovou výměnu mezi zadavateli, realizátory a dalšími zainteresovanými stranami, a zejména pak přinést nové podněty k problematice odpovědnosti za výsledky. V rámci Konference zazní příspěvky, které pomohou rozkrýt hloubku a šíři tématu, přinesou aktuální poznatky z ČR i ze zahraničí a nastíní způsoby, jak se s novými výzvami vypořádat.

Pro koho je určená
Konference je určena zadavatelům evaluací, interním evaluátorům i externím subjektům provádějícím evaluace v rámci neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Konference je otevřena také auditorům, projektovým manažerům jednotlivých programů či projektů prováděných v rámci EU a ZRS. Konference je v neposlední řadě určena také akademickým pracovníkům a studentům rozličných oborů, ve kterých se evaluace uplatňují.

Termín a místo konání
28. května 2013 v prostorách Budovy Fakulty sociální věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Přihláška ZDE

Povelikonoční půlden s apliKovanou statiZtikou

17.03.2013 22:50  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Více informací na letáčku ZDE