Konference České evaluační společnosti 2013

01.05.2013 23:43  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Konference České evaluační společnosti 2013
Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+

Cíl konference
Cílem letošní Konference je shrnout očekávání zadavatelů evaluací a zkušenosti realizátorů a vztáhnout je k novým výzvám a novým potřebám. Snahou Konference je podpořit názorovou výměnu mezi zadavateli, realizátory a dalšími zainteresovanými stranami, a zejména pak přinést nové podněty k problematice odpovědnosti za výsledky. V rámci Konference zazní příspěvky, které pomohou rozkrýt hloubku a šíři tématu, přinesou aktuální poznatky z ČR i ze zahraničí a nastíní způsoby, jak se s novými výzvami vypořádat.

Pro koho je určená
Konference je určena zadavatelům evaluací, interním evaluátorům i externím subjektům provádějícím evaluace v rámci neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Konference je otevřena také auditorům, projektovým manažerům jednotlivých programů či projektů prováděných v rámci EU a ZRS. Konference je v neposlední řadě určena také akademickým pracovníkům a studentům rozličných oborů, ve kterých se evaluace uplatňují.

Termín a místo konání
28. května 2013 v prostorách Budovy Fakulty sociální věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Přihláška ZDE

Comments are closed.