Volná pracovní pozice: Vědecký pracovník zaměřený na statistickou nebo ekonomickou analýzu dat

15.02.2014 14:30  |  Comments Off  |  od Ondřej Šimpach  |  Akce, Články

Psychiatrické centrum Praha / Národní ústav duševního zdraví hledá do svého týmu kandidáta/kandidátku na pozici

Vědecký pracovník zaměřený na statistickou nebo ekonomickou analýzu dat

Náplň práce:

o Statistická nebo ekonomická analýza dat v oblasti sociální psychiatrie, psychiatrické epidemiologie, evaluace zdravotně-sociálních služeb a strategického rozvoje v systému péče o duševní zdraví

o Aktivní řešení výzkumných problémů, navrhování designu výzkumu, koncepční práce, vedení a realizace výzkumných projektů

o Příprava grantových žádostí

o Publikační činnost

o Na důkazech založená doporučení ke zkvalitnění péče o duševně nemocné

Očekáváme:

o VŠ vzdělání matematicko-statistického, sociálního, přírodovědného nebo ekonomického zaměření (obory matematika a statistika, sociologie, demografie atp.)

o Grantová, publikační a vědecká činnost

o Výborná znalost práce s PC a se statistickými programy a databázemi

o Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem

  • Iniciativa, aktivní přístup, systematičnost, preciznost
  • Badatelská povaha a nadšení pro vědu
  • Chuť dále se vzdělávat

Nabízíme:

  • Nástup od 1. 4. 2014
  • 5 týdnů dovolené
  • Práce v dobrém a kreativním prostředí motivovaného vědeckého týmu
  • Možnost spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
  • Zajímavé profesní perspektivy, kariérní růst a možnost svobodného rozvoje
  • Odpovídající mzdové ohodnocení a pružnou pracovní dobu
  • Slušné zacházení

 

Stručný životopis a motivační dopis s uvedením v čem, Vás nabídka zaujala a uvedením relevantních zkušeností pro pracovní pozici, v českém a anglickém jazyce zasílejte

e -mailem na adresu: jana.svackova@nudz.cz

DO MOTIVAČNÍHO DOPISU UVEĎTE TUTO CITACI:

„Přiložením a odesláním svého CV uděluji souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním mých osobních údajů v životopise uvedených, a to za účelem výběrového řízení. Svůj souhlas uděluji Psychiatrickému centru Praha, IČ: 023752, se sídlem Ústavní 91, 181 03 Praha 8 – Bohnice a jeho právním nástupcům, na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení. Prohlašuji, že svůj souhlas uděluji dobrovolně a vážně, a to po jeho řádném přečtení, včetně poučení subjektu údajů. Dále prohlašuji, že veškeré poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Souhlasím s tím, aby záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený elektronických systémem sloužil jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Poučení

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění a maximálně po dobu, na kterou je souhlas udělen. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány způsobem elektronické evidence. Tyto osobní údaje jsou zájemcem o zaměstnání poskytnuty dobrovolně a souhlas s jejich zpracováním, shromažďováním a uchováním je možné kdykoliv písemně odvolat.

Jako zájemce o zaměstnání jste oprávněn

· žádat o informace týkající se zpracování jím poskytnutých osobních údajů,

· k přístupu k jím poskytnutým osobním údajům,

· požadovat opravu či upřesnění jím poskytnutých osobních údajů,

· v případě zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého závadného stavu,

· obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s podnětem či stížností, nebude-li jeho žádosti vyhověno.“

Kontaktovat budeme pouze ty, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Místo pracoviště: Ústavní 91, Praha 8 Bohnice

Typ pracovního poměru: práce poloviční pracovní úvazek

Typ pracovního vztahu: pracovní smlouva na dobu určitou

Comments are closed.