Cíle spolku

  • popularizace statistiky a s ní souvisejících oborů a to nejen mezi studenty VŠE
  • podpora rozvoje příbuzných oborů jako například demografie, ekonomická statistka a dalších
  • pořádání  a spolupořádání vzdělávacích seminářů a konferencí
  • organizovat setkání a diskuze se zajímavými hosty
  • zapojení studentů statistických oborů do vědecké činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE
  • podpora našich členů v aktivní účasti na národních i mezinárodních konferencích, seminářích a soutěžích
  • rádi bychom v budoucnu spolupracovali i s dalšími sdruženími podobného typu s možností mezinárodní spolupráce s mladými statistiky a demografy na zahraničních vysokých školách a institucích

____________

Comments are closed.