O nás

Cílem spolku mladých statistiků je popularizovat statistiku a s ní související obory a to nejen mezi studenty VŠE.

Naše sdružení se nebude úzce zaměřovat pouze na obor statistika, ale rádi bychom podpořili rozvoj takových oborů jako napříkladdemografie, ekonomická statistika a dalších.

Spolek bude pořádat a spolupořádat vzdělávací semináře, konference a také by rád zapojil studenty statistických oborů do vědecké činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Spolek mladých statistiků bude podporovat své členy v aktivní účasti na národních i mezinárodních konferencích, seminářích a soutěžích.

V současnosti spolupracujeme se sdružením Mladí demografové PřF UK, dále se Studentským demografickým klubem, který působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pod záštitou České demografické společnosti a také jsme navázali kontakt s Business IT Clubem z VŠE. Dále spolupracujeme s Klubem Dispersus ze Slovenské republiky.

Spolek mladých statistiků je určen všem zájemcům o statistiku ve věku 18 až 35 let. Ostatní zájemci se mohou stát sympatizanty sdružení  či váženými členy a spolupodílet se na jeho chodu. Cílem spolku není separace začínajících statistiků, ale právě naopak propojení různých generací českých i zahraničních statistiků, demografů a nebo případných zájemců o tyto obory.

Podle zakladatelů Spolku mladých statistiků je výměna zkušeností a názorů se zkušenými pedagogy a odborníky z praxe pro nastupující generaci mladých statistiků neocenitelná.

Comments are closed.